Friday, May 28, 2010

nota pelajar

lawatan ke Indonesia bagi menyelidiki Islam Liberal
gambar penulis bersama mantan presiden Indonesia al-Marhum Abdul Rahman Wahid (Gusdur) pada 2008 bagi menyelidiki perkembangan Jaringan Islam Liberal di Indonesia. setelah menjalankan beberapa penelitian penulis mendapati bahawa gerakan ini adalah sesat dan menyeleweng serta bercanggah dengan ajaran Islam yang sebenar.